Lidmaatschap

Als vereniging verwelkomen we heel graag nieuwe leden. Hiervoor kunt u het aanmeldingsformulier invullen onder het menu “Contact”. De voordelen van een lidmaatschap bij SNO zijn:
 

- Lidmaatschap van de COVS
- Contacten met collega-scheidsrechters
- Het uitwisselen van ervaringen
- Hulp bij het invullen van strafrapporten e.d.
- Hulp bij nare ervaringen (molestaties e.d.)
- Begeleiding bij wedstrijden
- Wekelijkse trainingsavonden op dinsdag
- Aanstellingen bij vriendschappelijke wedstrijden, toernooien en Beltona Competitie
- 6 x per jaar ontvangst van de SNO “Nieuwsbrief” (digitaal) 

- 6 clubavonden per seizoen
- Diverse trainingen van onze technische commissie omtrent spelregels
- Diverse aansprekende (externe) sprekers, zoals arbiters uit de eredivisie

De kosten van een lidmaatschap zijn bovendien zeer gering, slechts € 37,50,- per jaar.

Overzicht Buddy's SNO Nijverdal

Bent Kuipers (voor nieuwe leden tussen de 10 en 25 jaar): bentkuipers98@gmail.com en 06-82002268.

Max van der Lei (voor nieuwe leden tussen de 26 en 45 jaar): maxmiliaan@live.nl en 06-13704558.

Dick Beldman (voor nieuwe leden ouder dan 46 jaar): dickbeldman@hotmail.com en 06-13568202.

Agenda

Weet wat
er speelt

15Apr
Themabijeenkomst KNVB bij SNO Nijverdal
Aanvang: 19:30
16Apr
Reguliere Training SNO Nijverdal
Aanvang: 19:30
17Apr
Forumavond Beloften Competitie
Aanvang: 20:00
23Apr
Reguliere Training SNO Nijverdal
Aanvang: 19:30
30Apr
Reguliere Training SNO Nijverdal
Aanvang: 19:30

Wij zijn trots op onze sponsoren