Historie van de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o.

Oprichting:
De Scheidsrechtersvereniging Nijverdal en Omstreken is op 7 augustus 1964 opgericht. In hotel Buursink in Nijverdal kwamen op die datum 18 scheidsrechters bijeen, die vol aandacht luisterden naar Anton Rensen. Hij gaf een uiteenzetting over het doel van een scheidsrechtersvereniging voor de regio Nijverdal en omstreken. Na zijn uiteenzetting was een ieder het er over eens dat het zinvol was een eigen vereniging op te richten en spontaan meldden zich daarna 24 leden aan. Tot bestuursleden werden gekozen:

- A.G. Rensen (voorzitter)
- J. Schuitert (secretaris)
- S. Brinkman (penningmeester)
- G.L. Wolterink (lid)
- B.J. Heuver (lid)
 
De eerste bestuursvergadering vond plaats op donderdag 12 augustus 1964. De handwijzers werden in de goede richting gezet en alle nieuwe leden kregen officieel bericht dat de scheidsrechters­vereniging SNO “geboren” was. Er werden een aantal formaliteiten afgewerkt, zoals de goedkeuring door de C.O.V.S., het voorstel voor statuten en huishoudelijk reglement, aanvraag voor de kamer van koophandel en een constructief overleg met de Scheidsrechtersvereniging Almelo en Omstreken (SAO). De meeste nieuwe leden waren namelijk afkomstig van de SAO. De contributie werd vastgesteld op fl. 1,50 per maand en de eerste Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering werd vastgesteld op 2 juli 1965.

Klik hier om de oprichtingskaart te bekijken.

Voorzitters:
De eerste voorzitter van SNO was Anton Rensen. Nadat hij voor de jaarvergadering van 23 juni 1967 te kennen had gegeven te willen stoppen, werd de voorzittershamer overgenomen door Herman Spenkelink. Herman was voorzitter van 1967 tot 1984, een periode van maar liefst 17 jaar. Toen hij in 1984 besloot te stoppen, werd hij tot erevoorzitter van SNO benoemd.
In navolging op Herman Spenkelink werd Henk Boerdam in 1984 de nieuwe voorzitter en hij beklede de functie tot 1989. Na de jaarvergadering ging hij verder als secretaris en Herman Timmerman werd de nieuwe voorzitter. In 2005 werd deze door omstandigheden uit zijn functie ontheven.
 
Mede-bestuurslid Wim van der Velde nam de honneurs tijdelijk waar en hij werd tijdens de jaarvergadering in 2006 benoemd tot nieuwe voorzitter van SNO. Wim is ruim 11 jaar voorzitter geweest van SNO. In 2017 is hij opgevolgd door Maurice Paarhuis. Maurice is momenteel nog steeds voorzitter. 
 
Bestuur:
In de ruim 46 jaar die de vereniging nu bestaat, hebben 21 leden zitting in het bestuur gehad. Het langst zittende bestuurlid was Bernhard Heuver, die in 2007 is overleden. Hij was 2 jaar gewoon bestuurslid, 8 jaar secretaris en 32 jaar penningmeester.
 
Ledenbestand:
Bij de oprichting van SNO werden 24 leden ingeschreven en na 5 jaar was de vereniging inmiddels gegroeid tot 46 leden, waaronder mej. Woesthuis, als eerste vrouwelijke scheidsrechter. In 1972 telde de vereniging 72 leden, waarna een terugval werd geconstateerd in het 25ste jubileumjaar naar 63 leden. In juni 2008 werd er een nieuw record gevestigd met 80 leden. Op dit moment schommelt het aantal leden rond de 100 leden.
 
Verschillende scheidsrechters en assistent-scheidsrechters hebben door de jaren heen de top van het amateurvoetbal bereikt en een enkeling was zelfs heel dicht bij het betaalde voetbal.
 
Training:
De wekelijkse trainingsavonden zijn begonnen aan de Ericaweg in Nijverdal op de velden van SVVN. Na enkele jaren werd door ruimtegebrek het veel grotere sportpark “Gagelman” betrokken, met als gastheer van voetbalvereniging De Zweef. Om elke schijn van partijdigheid uit te sluiten, werd de trainingsaccommodatie opnieuw verplaatst naar de Ericaweg. Op sportpark “Noetsele” vonden we een plaats samen met korfbalvereniging NKC’51. Op 21 september 2001 betrok NKC’51 een geheel nieuwe eigen accommodatie op sportpark “Gagelman” met een kunstgrasveld. SNO is met NKC’51 mee verhuisd en heeft zo de beschikking over uitstekende faciliteiten voor al haar activiteiten.
 
Voetbal:
Vanaf het moment dat er door de COVS zowel in de zaal als op het veld voetbaltoernooien werden georganiseerd, was SNO van de partij. Bij deze districtstoernooien kan bij een eerste of tweede plaats, plaatsing voor het Nederlands Kampioenschap worden afgedwongen. Dit is door SNO meerdere malen gelukt, waarop deelname volgde aan diverse NK’s. Zo zijn we de afgelopen jaren afgereisd naar Zeeuws Vlaanderen, Haarlem, Veendam, Kerkrade, Oss en nog enkele andere plaatsen door geheel Nederland. De sportiviteit staat tijdens deze toernooien altijd hoog in het vaandel. SNO Nijverdal is twee maal Nederlands kampioen geworden op het veld en eenmaal kampioen geworden in de zaal. 
 
Spelregels:
Aan spelregels werd ook de nodige aandacht besteed, door hier op elke clubavond de nodige aandacht aan te schenken en door deelname aan spelregelwedstrijden van de COVS. Helaas zijn hier door de teams van SNO nog nooit echt grote resultaten behaald. Wel werd SNO landelijk op de kaart gezet door het spelregelteam van SDOL uit Luttenberg. Onder leiding van SNO-lid Gerard van de Vegt werd dit team namelijk 9 keer Nederlands kampioen voor jeugdteams.
 
Al met al is SNO een actieve vereniging geworden die nog jaren hoopt op te komen voor de belangen en het plezier van scheidsrechters en rapporteurs.
Agenda

Weet wat
er speelt

28Mei
Reguliere Training SNO Nijverdal
Aanvang: 19:30
30Mei
Cursus Spelbegeleider HHC Hardenberg
Aanvang: 20:00
31Mei
Jeu de Boules met onze sportvrienden van NKC'51
Aanvang: 19:00
04Jun
Reguliere Training SNO Nijverdal
Aanvang: 19:30
06Jun
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30

Wij zijn trots op onze sponsoren