Uitnodiging 56ste Algemene Leden Vergadering

15 mei 2020

Beste leden van SNO Nijverdal e.o.,

Op 6 april 2020 stond de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (JALV) van SNO op het programma.

In verband met het Corona virus hebben wij destijds besloten de JALV te verplaatsen naar 11 mei.

Helaas kon ook deze datum geen doorgang vinden.

Destijds konden wij niet voorzien dat deze crisis een dergelijke impact zou gaan hebben op ons sociale leven.

Het bestuur heeft de statuten van SNO nader onder de loep genomen.

Daarin staat vermeld dat de algemene jaarvergadering binnen zes maanden na een jaarwisseling plaats moet hebben gevonden.

Dit betekend concreet dat de formele (hamer)stukken voor 30 juni officieel voorgelegd aan (en zo mogelijk goedgekeurd) moeten worden door de leden.

Zoals een ieder in het nieuws heeft kunnen lezen zijn de sportkantines tot minimaal 1 september gesloten.

Wij zijn daarom niet in staat om voor die tijd bij NKC'51 een fysieke jaarvergadering te houden.

Hoe gaan we het nu aanpakken?

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de (traditionele) jaarvergadering in twee stukken op te splitsen.

Het formele gedeelte (financiën, jaarverslagen en samenstelling bestuur) gaan wij digitaal met de leden delen.

Alle overige elementen (vrijwilliger van het jaar, winnaar Hendrik Stegeman bokaal, jubilea en samenstelling van de diverse commissies) verplaatsen wij naar het tweede gedeelte van 2020.

Op het moment dat de voorschriften het toelaten, zullen wij een ledenvergadering organiseren met een mooi programma, om deze heugelijke feiten gezamenlijk en onder het genot van een hapje en een drankje te vieren.

Stappenplan:

  1. deze mail met uitleg en uitnodiging voor de ALV van 15 juni 2020
  2. Voorbereiding ALV 15-06-2020
  3. Telefonische ALV, wellicht ondersteunt door video bellen. 

Tijdspad voorbereiding  56ste JALV:

-Alle leden hebben tot en met 2 juni de tijd om inhoudelijk te reageren op bovenstaande stukken.

Inhoudelijke reacties dienen uitsluitend betrekking te hebben op de door ons bijgevoegde bijlages.

Indien het bestuur op- of aanmerkingen ontvangt, vragen en/of onduidelijkheden, dan heeft het bestuur één week de tijd om inhoudelijk de desbetreffende vraagstukken nader te bestuderen en om een inhoudelijk antwoord te formuleren. Op 10 juni zullen onze bevindingen inzake de reacties van leden, met jullie per email worden gecommuniceerd (verslag van bevindingen).

Ook zal het bestuur dan aan de leden meedelen over welke onderwerpen een of meer leden in de  vergadering het woord willen voeren.

Op basis van het verslag van bevindingen kunnen leden tot zaterdag 13 juni, 18.00 aangeven of zij willen deelnemen aan de telefonische vergadering.

Op maandag 15 juni (om 19.00) zal de JALV plaatsvinden.

Het bestuur zal via een conference call de jaarvergadering vormgeven.

Indien er vanuit de leden geen op- of aanmerkingen zijn, dan zullen alle beslispunten formeel worden vastgelegd en genotuleerd.

Indien er nog steeds vragen of opmerkingen zijn onder de leden resp. meerdere in bellers dan zullen deze punten nader worden besproken.

Het zijn bijzondere tijden.

Vandaar ook de (voor SNO) bijzondere oplossingen.

Wij hopen dat een ieder begrip zal kunnen opbrengen voor de gang van zaken.

Mochten er op voorhand reeds vragen zijn, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Onderstaand de agenda en overige bijlages met beslispunten.

Uitnodiging 56ste Jaarvergadering SNO

Locatie: per telefoon of video verbinding, in bel gegevens volgen op 15 juni

Tijdstip: 19.00

Agenda.

1. Vaststellen Notulen 55ste ALV

2. Vaststellen Notulen ledenvergadering 7 januari 2020

3. Vaststellen verslag secretaris

4. Vaststellen verslag van de penningmeester

5. Verslag van de Kascommissie

5. Decharge van de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid.

6. Vaststellen van de begroting 2020

7. Vaststellen van de Contributie

8. Bestuursverkiezing

9. Rondvraag

Wij hopen en verwachten dat de telefonische vergadering van korte duur kan zijn.

Namens het bestuur,

Gerwin Moeken

Secretaris SNO-Nijverdal

Terug naar overzicht
Agenda

Weet wat
er speelt

09Jun
Reguliere training
Aanvang: 19:30
16Jun
Reguliere training
Aanvang: 19:30
23Jun
Reguliere training
Aanvang: 19:30
30Jun
Reguliere training
Aanvang: 19:30
07Jul
Reguliere training
Aanvang: 19:30
14Jul
Reguliere training
Aanvang: 19:30
11Aug
Reguliere training
Aanvang: 19:30
10Sep
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
06Okt
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Aanvang: 20:00
29Okt
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
10Nov
Clubavond
Aanvang: 20:30
10Dec
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
15Dec
Clubavond
Aanvang: 20:30
05Jan
Nieuwjaarsborrel
Aanvang: 20:45
14Jan
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
09Feb
Clubavond
Aanvang: 20:30
04Mrt
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
09Mrt
Clubavond
Aanvang: 20:30
05Apr
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Aanvang: 20:00
11Mei
Clubavond
Aanvang: 20:30
27Mei
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
05Jun
Feestavond
Aanvang: 18:00

Wij zijn trots op onze sponsoren