Eventuele wensen voor 30 april doorgeven aan de KNVB

18 april 2020

Beste SNO-ers, 

Via deze weg willen wij een ieder nogmaals attenderen op onderstaand bericht vanuit de KNVB.

Mocht je bepaalde zaken bespreekbaar willen maken, graag voor 31 april mailen naar:

noordoost-scheidsrechterszaken@knvb.nl 

Aan: mailberichten-AV@knvb.nl <mailberichten-AV@knvb.nl>
Verzonden: woensdag 1 april 2020 17:38
Aan: rheveling@gmail.com
Onderwerp: Gevolgen besluit KNVB voor officials

Beste official,

Met het oog op de gisteravond door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. Een pijnlijk bericht voor voetballend Nederland en zeker ook voor jou als official.

In de berichtgeving is gemeld dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. We kunnen ons voorstellen dat dit de vraag oproept: wat betekent dit voor mij als (assistent-) scheidsrechter? Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een voorstel, hoe we om willen gaan met de huidige P/D-regeling voor (assistent-) scheidsrechters. Om een goed beeld van de toekomstige situatie te hebben is het belangrijk dat wij weten wat jouw plannen voor volgend seizoen zijn. Wil je overstappen van dag of bijvoorbeeld van de jeugd naar de senioren, wil je stoppen als (assistent-) scheidsrechter? Geef dat dan zo spoedig mogelijk, maar graag uiterlijk voor 30 april, aan bij je Steunpunt. We willen zorgvuldige keuzes maken, in het belang van de ontwikkeling en het plezier van alle (assistent-)scheidsrechters. We betrekken hierbij ook de landelijke COVS, om tot een breed gedragen aanpak te komen.

We realiseren ons dat duidelijkheid hierin voor iedereen gewenst is; zodra er keuzes zijn gemaakt (maar uiterlijk op 1 mei) zullen we je hierover informeren. Mocht je tot die tijd vragen hebben, kijk dan op https://www.knvb.nl/themas/coronavirus of neem contact op via KNVB Contact.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Hans Schelling
Operationeel manager

Terug naar overzicht
Agenda

Weet wat
er speelt

09Jun
Reguliere training
Aanvang: 19:30
16Jun
Reguliere training
Aanvang: 19:30
23Jun
Reguliere training
Aanvang: 19:30
30Jun
Reguliere training
Aanvang: 19:30
07Jul
Reguliere training
Aanvang: 19:30
14Jul
Reguliere training
Aanvang: 19:30
11Aug
Reguliere training
Aanvang: 19:30
10Sep
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
06Okt
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Aanvang: 20:00
29Okt
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
10Nov
Clubavond
Aanvang: 20:30
10Dec
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
15Dec
Clubavond
Aanvang: 20:30
05Jan
Nieuwjaarsborrel
Aanvang: 20:45
14Jan
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
09Feb
Clubavond
Aanvang: 20:30
04Mrt
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
09Mrt
Clubavond
Aanvang: 20:30
05Apr
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Aanvang: 20:00
11Mei
Clubavond
Aanvang: 20:30
27Mei
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
05Jun
Feestavond
Aanvang: 18:00

Wij zijn trots op onze sponsoren