Verplaatsen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering SNO Nijverdal

30 maart 2020

Beste leden,

In verband met het Coronavirus heeft het bestuur van SNO besloten om de jaarlijkse algemene jaarvergadering te verplaatsen van 6 april 2020 naar 11 mei 2020.

Mocht de situatie ter zijner tijd niet zijn verbeterd en wij niet is staat zijn een fysieke jaarvergadering te houden op 11 mei 2020, dan houden wij een ‘virtuele’ vergadering, waarbij de formele stukken per e-mail naar jullie (leden SNO Nijverdal) zullen worden verstuurd. Denk hierbij aan het verslag van de secretaris, het jaarverslag van de penningmeester, de begroting over 2020, het verslag van de kascommissie en voorstellen voor de contributie. 

Indien wij gedwongen worden tot bovenstaande, dan zullen wij (op een moment dat dit weer kan) een feestelijke avond plannen om nader stil te staan bij jubilea, de overige verslagen, vrijwilliger van het jaar en de winnaar van de Hendrik Stegeman bokaal. 

Waar nodig zullen wij u verder informeren, via de gebruikelijke kanalen.

Vertrouwende erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Gerwin Moeken

Secretaris SNO Nijverdal

Terug naar overzicht
Agenda

Weet wat
er speelt

07Jul
Reguliere training
Aanvang: 19:30
09Jul
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
14Jul
Reguliere training
Aanvang: 19:30
04Aug
Reguliere training
Aanvang: 19:30
11Aug
Reguliere training
Aanvang: 19:30

Wij zijn trots op onze sponsoren