“Waarom sta ik op de reservelijst”

09 oktober 2019

Beste SNO-ers,

Het aanstellingen systeem van de KNVB doet de aanstellingen.

Dit systeem ‘leest’ hoeveel inzetten een scheidsrechter heeft gehad en zal bij een nieuwe run een scheidsrechter met een minder aantal wedstrijden het eerst ‘wegzetten’.

Het systeem zorgt voor een evenredige verdeling over de scheidsrechters in dezelfde groep.

De parameters zijn zo ingesteld dat het systeem zo goedkoop mogelijk de scheidsrechter wegzet.

Dit om de kosten voor de vereniging, die aan hen worden doorgeslagen, enigszins in de hand te houden.

Daarnaast houdt het systeem rekening met het feit dat een official binnen 35 dagen niet weer bij dezelfde vereniging wordt aangesteld

In iedere groep werkt men met een reservepercentage van ongeveer 15-20%.

Door de vele afzeggingen is dit reserveaantal ook heel hard nodig.

Gevolg is echter dat (als iedere scheidsrechter beschikbaar is) je eens in 5 weken op de reservelijst staat.

Gelukkig blijkt dat je veelal, voorafgaande aan het weekend, toch wordt ingezet, omdat een collega is uitgevallen.

Stel je staat op de reservelijst maar je wordt vervolgens toch ingezet;

Waarschijnlijk heb je op dat moment meer inzetten, dan een andere scheidsrechter in dezelfde groep. Als men dan een ‘na-aanstelling’ doet, dan zal het systeem dat in de eerstvolgende nieuwe run deze na-aanstelling meetellen.

Immers je blijft op dat moment hoger in het gemiddelde aantal wedstrijden t.o.v. een x-aantal andere scheidsrechters.

Vriendelijke groet

Wim van der Velde

Terug naar overzicht
Agenda

Weet wat
er speelt

01Jun
Lancering nieuwe SNO website
Aanvang: 09:00
02Jun
Reguliere training
Aanvang: 19:30

Wij zijn trots op onze sponsoren