SNO enquête

03 september 2019

Beste SNO-ers,

Wij hebben jullie recentelijk geinformeerd over het feit dat wij enkele aanpassingen willen doorvoeren m.b.t. de SNO enquête. 

Allereerst gaan wij een onderscheid maken tussen de bezoeken van eerste elftallen en overige wedstrijden (lees: 2de elftallen, 3de elftallen en eventueel jeugd). De reacties van de leden zijn zeer positief, dus deze suggestie gaan we doorvoeren. 

Daarnaast had Hans Groenhuijsen een leuk idee m.b.t. de verenigingen, waarvoor de enquête ingevuld diende te worden. Hij stelde voor voor alle wedstrijden de enquête  te laten invullen. De reacties van de SNO leden waren (overwegend) niet enthousiast. Het bestuur heeft daarom besloten om dit voorstel niet door te voeren. Wij hechten veel waarde aan de mening van onze leden. Het zou (wat ons betreft) jammer zijn als bovenstaande ervoor zou zorgen dat mensen met tegenzin de enquête  invoeren. 

Jullie zullen (net zoals in voorgaande jaren) een geheugensteun van Dick Beldman ontvangen. 

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Een sportieve groet,

Maurice Paarhuis 

Terug naar overzicht
Agenda

Weet wat
er speelt

11Aug
Reguliere training
Aanvang: 19:30
18Aug
Reguliere training
Aanvang: 19:30
10Sep
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30
06Okt
Informele bijeenkomst met SNO leden
Aanvang: 20:00
29Okt
Bestuursvergadering
Aanvang: 19:30

Wij zijn trots op onze sponsoren